څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست وندران زنجیر چندان پیچ و تاب از قیر چیست گر بود زنجیر جانان از پی دیوانگان خود منم دیوانه بر عارض ترا زنجیر چیست گر شراب و شیر خواهی مضمر اندر یاسمین توده عنبر فگنده بر شراب و شیر چیست قبله جان ای نگار از صورت و روی تو نیست از خیالت روز و شب در چشم من تصویر چیست قد من گر چون کمان از عشق تو شد پس چرا گرد آن دو نرگس بیمار چندان تیر چیست آیتی کز فال عشق تو برآید مر مرا اندر آن آیت به جز اندوه و غم تفسیر چیست در ازل رفته ست تقدیری ز عشقت بر سرم جز رضا دادن نگارا حیله و تدبیر چیست ای سنایی چون مقصر نیستی در عشق او در وفا و عهد تو چندین ازو تقصیر چیستLast Update: 2014-02-27 20:50:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us