څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
نقش بند برون گلها اوست نقش دان درون دلها اوست صنع او را مقدمست عدم ذات او را مسلم است قدم تا ترا کبر تیز خشم نکرد تا ترا چشم تو به چشم نکرد پای طاووس اگر چو پر بودی در شب و روز جلوه گر بودی که تواند نگاشت در آدم نقش بند قلم نگار قدم عقل را کرده قایل سورت مایه را کرده قابل صورت مبدع هست و آنچ ناهست او صانع دست و آنچ در دست او قبله عقل صنع بی خللش کعبه شوق، ذات بی بدلش عقل را داده راه بیداری تو همی عقل را چه پنداری سگ و سنگست گلخنی و رهی تو چو لعل از برون حقه بهی سیم بهر هزینه دارد شاه لعل بهر خزینه دارد شاه سیم زار از نهاد وارونست لعل شاد از درون پرخونست ساخت دولابی از زبرجد ناب کوزه سیمین ببست بر دولابLast Update: 2014-02-19 03:00:11.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us