څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
ای مسلمانان مرا در عشق آب بت غیر تست عشقبازی نیست کاین خود حیرت اندر حیرتست عشق دریای محیط و آب دریا آتشست موجها آید که گویی کوههای ظلمتست در میان لجه اش سیصد نهنگ داوری بر کران ساحلش صد اژدهای هیبتست کشتیش از اندهان ولنگرش از صابری بادبانش رو نهاده سوی باد آفتست مر مرا بی من در آن دریای ژرف انداخته بر مثال رادمردی کش لباس خلتست مرده بودم غرقه گشتم ای عجب زنده شدم گوهری آمد به دستم کش دو گیتی قیمتستLast Update: 2014-02-27 01:42:45.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us