څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US





����������





				
					
آن یکی رجل گفته آن یک ید بیهده گفته ها ببرده ز حد و آن دگر اصبعین و نقل و نزول گفته و آمده به راه حلول وان دگر استواء عرش و سریر کرده در علم خویشتن تقدیر یکی از جهل گفته قعد و جلس بسته بر گردن از خیال جرس وجه گفته یکی دگر قدمین کس نگفته ورا که مطلبک این زین همه گفته قال و قیل آمد حال کوران و حال پیل آمد جل ذکره منزه از چه و چون انبیا را شده جگرها خون عقل را زین حدیث پی کردند علما را علوم طی کردند همه بر عجز خود شدند مقر وای آنکو به جهل گشت مصر متشابه بخوان در او ماویز وز خیالات بیهده بگریز آنچه نص است جمله آمنا وآنچه اخبار نیز سلمنا



Last Update: 2014-02-19 02:52:27.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us