څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
ای پسر عشق را شکایت نیست در ره عاشقی نهایت نیست اگرت عشق هست شاکر باش که به عشق اندرون شکایت نیست گر بنالی ز حال عشق ترا علت عاشقی به غایت نیست جهد کن جهد تا به عشق رسی کانچه گفتم ترا کفایت نیست ز عمل کام دل شود حاصل درد را نزد من حکایت نیست چون وصیت کنم به عشق ترا که مرا نوبت وصایت نیست عشق ما را ولایتی دادست که کسی را چنان ولایت نیست رایت خیل عشق فعل بود عشق را نزد فعل رایت نیست هر کرا عشق نیست در دل و جان در دل و جان او هدایت نیستLast Update: 2014-02-27 20:51:28.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us