څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
در جهان یک زیان چو سود تو نیست هیچ حبس ابد چو بود تو نیست ظهرالنور ذوالمنن باشد بطل الزور جان و تن باشد غیب خواهی خودی ز ره بردار عیب را با سرای غیب چه کار غیب گو گرد سرخ یزدان است زردرویی کشوری زانست تو پر از عیب و قصد عالم غیب نتوان کرد خاصه با شک و ریب برنخیزد به دست بیخردیت از دو پای نهاد بند خودیت بود تو چون ترا حجاب آمد عقل تو با تو در عتاب آمد گفت رو نفس را بکن بدرود ورنه برساز از این دو چشم دورود روز و شب در فراق عقل بنال بیش با عقل خود بدی مسگال عقل را زین عقیله باز رهان بعد از آن عیش بر تو گشت آسان بینی آنگه که یابی از دل قوت ملک را از دریچه ملکوتLast Update: 2014-02-19 19:13:56.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us