څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
چه خواهی کرد قرایی و طامات تماشا کرد خواهی در خرابات زمانی با غریبان نرد بازم زمانی گرد سازم با لباسات گهی شه رخ نهم بر نطع شطرنج گهی شه پیل خواهم گاه شهمات گهی همچون لبک در نالش آیم گهی با ساتکینی در مناجات گهی رخ را نهاده بر زمین پست گهی نعره کشیده در سماوات چنان گشتم ز مستی و خرابی که نشناسم عبارات از اشارات نه مطرب را شناسم از موذن نه دستان را شناسم از تحیات شنیدم من که شاهی بنده را گفت که تو عبد منی پیش آر حاجات همی گفت ای سنایی توبه ننیوش که من باشم بپاهم در مناجاتLast Update: 2014-02-27 20:55:11.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us