څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

حسن خان فرزند حسین خان عبدلوی شاملو

/

حسن خان فرزند حسین خان عبدلوی شاملو

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
شاملو
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :
مواد مرتبط
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ بحثی بر نوشتار شعر
☼ مولانا و ایران
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ عوالم درونی
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا

Last Update: 2016-12-27 13:34:20.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us