څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

خلیل الله خلیلی


خلیل الله  خلیلی

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
استاد خلیلی    منابع :
مواد مرتبط
دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
مجموعهٔ اشعار استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ نیمچه ملا، کفر می گوید
☼ خاطرات استاد خلیلی
☼ دری، نامِ جهان شمول برای افغانان
☼ مهاجرین و ناقلین بخارا
☼ شاه و شاعران
☼ تنها صداست که می ماند
☼ جمعیت ناچیز
☼ آیا شاه شوهر داشت

Last Update: 2015-10-24 10:09:52.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us