څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

بهری

B

بهری

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
بدخشانی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :
مواد مرتبط
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ زبان دری لهجه نیست زبان آفرینشگر فارسی است
☼ ادبیات سیاسی
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ شاه و شاعران
☼ صدا کن

Last Update: 2016-12-24 11:00:37.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us