څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

اشرف افغان

Ashraf Afghan

اشرف افغان

رده بندی ( سیاست )

متولد : Born :
افغانستان،     منابع :
مواد مرتبط
اشرف افغان بر تختگاهٔ اصفهان
☼ افغان شاه محمود - د اصفهان بریمن
☼ ...چگونه شاه اشرف افغان از تقسیم ایران میان روسیه تزاری و ترکیه
☼ نقد بر نوشتهٔ دوکتور نوراحمد خالدی
☼ افغان شناسی در اشعار دری علامه اقبال لاهوری

Last Update: 2014-01-20 13:06:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us