څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT USبعضى او را اهل مرو و برخى اهل غزنی می دانند. لقب اسكافى وى به اين دليل بود كه پدر يا اجداد وى كفشگر بودند؛ البته در بعضى از منابع شغل خودش را نيز كفشگر نوشته‌‌است. در زمان سلطنت سلطان مسعود غزنوى می زيست و علاوه بر شاعرى مسند تدريس نيز داشت و مردم را رايگان علم و ادب می آموخت. او داراى"ديوان" شعر نيز بود که ابوالفضل بيهقى اشعار وى را در تاريخ خود آورده است. آثار: - ديوان اشعار

English:

پښتو :

Français:

ابو حنيفه اسكافى مروزى

Abu Anifa Eskasefi

ابو حنيفه اسكافى مروزى

رده بندی ( ادبیات )

متولد : Born :
1059
افغانستان، غزنی    منابع :
مواد مرتبط

Last Update: 2014-01-20 13:05:32.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us