څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, April 25, 2017 کابل, چهارشنبه، ۶ ثور ۱۳۹۶ ۰۲:۵۴
facebook
English:

پښتو :

Français:

ابوعلی حسن بن محمد

/

ابوعلی حسن بن محمد

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
حسنک وزیر
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :
مواد مرتبط
☼ ایران شهنامه کجاست؟

Last Update: 2016-12-27 12:37:36.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us