څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, April 29, 2017 کابل, شنبه، ۹ ثور ۱۳۹۶ ۲۲:۱۰
facebook
English:

پښتو :

Français:

آخندزاده حبیب الله

/

آخندزاده حبیب الله

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
قندهاری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari
قوم و قبیله : Tribe & Clan :
موسی خیل    منابع :
مواد مرتبط
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ ارگ
☼ تاراج تاریخ
☼ گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری
☼ صفت

Last Update: 2016-12-27 12:30:42.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us