څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

جمال الدین افغانی

Jamaluddin Afghani

جمال الدین افغانی

رده بندی ( سیاست )

متولد : Born :
افغانستان، اسد آباد    منابع :
مواد مرتبط
جمال الدین افغانی ☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مسألۀ دیورند
☼ افغان شناسی در اشعار دری علامه اقبال لاهوری
☼ پروژه نشر افکار و آثار صلاح الدین سلجوقی
☼ داکتر عبدالحکیم طبیبی
☼ وصله های ناجور

Last Update: 2014-01-20 13:06:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us