څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT USملکه ثريا خانم اعليحضرت امان الله خان بود، او در 24 نوامبر 1897 در دمشق، سـوريه تولد شد و در 20 اپريل 1968 در شهر روم ايتاليا وفات کرد.

English:
Queen Soraya married King Amanullah Khan. She was born the 24 Nov 1897 in Damascus (Syria) and died the 20 April 1968 in Rome (Italy), at age 70.

پښتو :

Français:

ثریا طرزی

Soraya Tarzi Hanim

ثریا طرزی

رده بندی ( سیاست )

متولد : Born :
1897-11-24
سوریه، دمشق
متوفی : Died:
1968-04-20
 
 
کارهای مهم : Major works :
  • ☼- Mohammad Haidar Wafa    منابع :
مواد مرتبط
ثریا طرزی

Last Update: 2014-01-20 13:06:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us