څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:
Rokshan Begum married Anthony Harvey Steensgaard, son of Harvey Steensgaard and Dorothy Lorraine Hansen, on 14 Aug 1990. (Anthony Harvey Steensgaard was born on 21 Mar 1963 in USA.)

پښتو :

Français:

رخشان بیـگم

Rokshan Begum

رخشان بیـگم

رده بندی ( سیاست )

متولد : Born :
1956-07-04
افغانستان، کابل    منابع :
مواد مرتبط

Last Update: 2014-01-20 13:06:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us