څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

حاجی محمد راحت

Haji Mohammad Rahat

حاجی محمد راحت

رده بندی ( ادبیات )

زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :
مواد مرتبط
☼ تئوری تکامل ۱
☼ تئوری تکامل ۲
☼ تئوری تکامل ۳
☼ تئوری تکامل ۴
☼ حيله گريهای تکامل
☼ سناريو تکامل انسان
☼ بن بست مولکولی تئوری تکامل
☼ طرح به طور تصادف قابل توضيح نيست
☼ تئوری تکامل:ماترياليست يک مجبوريت ميباشد
☼ رسانه های سمعی بصری:حوزه حيات تئوری تکامل
☼ تکامل يک نيرنگ ميباشد
☼ نيرنگ تکامل
☼ آیا پیامبر اسلام بیسواد بود؟

Last Update: 2014-02-11 22:26:33.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us