څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

امیر خسرو دهلوی


امیر خسرو دهلوی

رده بندی ( ادبیات )
    منابع :
مواد مرتبط
امیر خسرو دهلوی ☼ درّی یا فارسی
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ دهند دپښتون شهزاده (خضرخان غلجي) او ( دویل راني) د عشق او مینې داستان

Last Update: 2014-01-20 13:05:32.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us