څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:

پښتو :

Français:

حبیب الله غوریانی

H

حبیب الله غوریانی

رده بندی ( ادبیات )

لقب یا تخلص : Other Names :
صبوری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :
مواد مرتبط
☼ اسلام و شمشير ۲۶
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ اسلام و شمشیر ۳۳
☼ تاملی در بنیان جعلیات
☼ دیوارها چه صبورند
☼ آن مرد بزرگ
☼ خدا گواه
☼ داکتر عبدالله در تنگنای خیر و شر
☼ وقت فراخ خاطر
☼ جنون خشونت
☼ شاه و شاعران
☼ اثرات شوخ غریزه
☼ رسانه ی دعوت
☼ کارت نو پاکستانی
☼ تمدن سقوی
☼ جامعه ی معدنی

Last Update: 2016-12-24 10:45:13.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us